한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Войти
Регистрация

Войти

Добро пожаловать

Благодарим Вас за посещение сайта Церкви Бога Обшества Всемирной Миссии

Вы можете войти на сайт, чтобы получить доступ к информации, предназначенной только для членов сайта.
Войти
Логин
Пароль

Забыли пароль? / Регистрация

Южная Корея

Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ 61

  • Страна | Hàn Quốc
  • Дата | 31 октября 2013


Vào ngày cuối tháng 10, đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ 61 đã bay đến từ xa như mây như chim bồ câu với tư cách là “bức thư của Đấng Christ”, đã sà vào trong lòng của Mẹ Giêrusalem Mới. Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ 61 đã đến từ 57 Hội Thánh địa phương tại 25 quốc gia ở 5 lục địa trên thế giới: lục địa Bắc Mỹ, Trung Nam Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Họ đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ Mẹ, bày tỏ lòng cảm tạ và cầu khẩn sự phước lành của Thánh Linh.

Lịch trình thăm viếng chủ yếu là giáo dục Kinh Thánh được tiến hành tại Tổng Hội WMC, cũng có cuộc thăm viếng Hội Thánh địa phương và Viện tu luyện, tham quan Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời và thể nghiệm văn hóa Hàn Quốc v.v... Sự hoan nghênh nhiệt liệt của các thánh đồ Hàn Quốc được nối tiếp ở mỗi Hội Thánh thăm viếng như Đền thánh Giêrusalem Mới, Hội Thánh Gangnam tại Seoul, Hội Thánh Seogu tại Daejeon, Hội Thánh Seobuk tại Cheonan, Hội Thánh Gonghang tại Seoul, Hội Thánh Dochon tại Seongnam và Hội Thánh Songpa tại Seoul v.v... Các thánh đồ nước ngoài đã tán dương vinh quang của Mẹ Giêrusalem Mới cùng với 15.000 người có chức vụ, chức trách, tại Viện tu luyện Ốc Chơn Go & Come, và đã đi dạo cùng với Mẹ trên con đường được nhuộm đẹp đẽ bởi lá vàng, lá đỏ trong thiên nhiên của Hàn Quốc đầy hứng thú mùa thu. Họ còn mở rộng kiến thức về Hàn Quốc, nước đầu cùng đất phương Đông, là nơi Đức Chúa Trời ngự đến, trong khi đi tham quan cố cung của Hàn Quốc, quảng trường Gwanghwamun và tòa nhà Quốc hội.

Trong đoàn thăm viếng lần này, số người thăm viếng lần đầu tiên chiếm 48%, lứa tuổi từ 20 đến 40 chiếm 80%, và cũng có nhiều người nhà trong ngành nghề chuyên môn như là giáo sư, bác sĩ, nhà báo, kế toán, luật sư, phi công, nhà khoa học v.v... Trong sự có mặt của những người nhà này, buổi hội thảo Kinh Thánh quốc tế đã được tổ chức 2 lần vào ngày 3 và ngày 7 tháng 11 ở Đền thờ Lời Hứa tại Viện tu luyện Go & Come và ở phòng họp quốc tế tại Tổng Hội WMC. Các thánh đồ nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, khoa học thần kinh, y học, chính trị học, kinh doanh học, lịch sử học, đã làm chứng cho tính thiết yếu của “Mẹ” - Nguồn của sự sống và tình yêu thương thông qua lĩnh vực của mỗi người, rồi những người tham dự đã bày tỏ đồng cảm bằng tiếng vỗ tay lớn.

Dầu có nhiều tri thức chuyên nghiệp, nhưng các thánh đồ đoàn thăm viếng đã kính sợ Đức Chúa Trời Êlôhim với thái độ khiêm tốn hơn nữa, và dâng mọi vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Họ nói rằng “Tôi thật sự hạnh phúc vì là người Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là con cái của Mẹ.”


Вводное видео о Церкви
CLOSE
Газета
Церковь Бога Общество Всемирной Миссии получила награду министерства здравоохранения и социального обеспечения
Интернет
ЦЕРКОВЬ ВЕРИТ В БОГА ОТЦА И В БОГА МАТЬ
Газета
Визит в Корою группы зарубежных верующих из разных уголков мира… объединение всех жителей земли