한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Войти
Регистрация

Войти

Добро пожаловать

Благодарим Вас за посещение сайта Церкви Бога Обшества Всемирной Миссии

Вы можете войти на сайт, чтобы получить доступ к информации, предназначенной только для членов сайта.
Войти
Логин
Пароль

Забыли пароль? / Регистрация

Южная Корея

Hội Thánh Iksan dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

  • Страна | Hàn Quốc
  • Дата | 18 марта 2013
Hội Thánh Iksan nằm ở Galsan-dong, thành phố Iksan, Jeonbuk, đã dâng hiến đền thờ mới lên Đức Chúa Trời. Kỷ niệm việc này, 1.300 thánh đồ thuộc Hội liên hiệp Jeonbuk, đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh vào ngày 18 tháng 3.

ⓒ 2013 WATV
Hội Thánh Iksan là tòa nhà với quy mô 1 tầng hầm và 5 tầng trên, tổng diện tích là 3.115㎡. Phòng thờ phượng có 800 ghế ngồi và có cấu trúc tầng lửng. Đền thờ được trang bị đa dạng như phòng giáo dục, phòng tiếp khách, phòng trẻ em, phòng đa mục đích, và phòng Báptêm v.v... và có nhà ăn ở tòa nhà phụ. Bên ngoài có nơi đỗ xe lớn.

Thông qua lễ thờ phượng kỷ niệm đã được bắt đầu vào 2 giờ 30 phút, Mẹ đã cầu nguyện cho những thánh đồ trên toàn quốc và toàn cầu được nhận lấy Thánh Linh và phước lành dư dật. Ngài còn gửi lòng cảm ơn tới các thánh đồ Hội Thánh Iksan đã vất vả để dâng đền thờ mới lên Đức Chúa Trời, cùng mọi người nhà đã đến từ Hội Thánh lân cận, tham dự để chúc mừng hiến dâng Hội Thánh. Hơn nữa, Mẹ đã chúc phước rằng tất thảy đều trở thành con cái luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã ban đền thờ lớn hơn, thắng mọi sự khó khăn bằng cầu nguyện và đức tin để được đi vào Nước Thiên Đàng.

ⓒ 2013 WATV
Vào ngày này, thông qua giảng đạo với chủ đề ‘Đức Chúa Trời vĩ đại’, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói rằng “Nước Thiên Đàng mà loài người mong muốn đi vào, là nơi không chỉ có Đức Chúa Trời Cha, mà còn có Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Chúng ta hãy rao truyền sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng này cho những người chưa biết về Đức Chúa Trời Mẹ.” Phần cuối giảng đạo, mục sư đã nói rằng “Đúng như tên ‘Iksan(益山)’, tôi mong Hội Thánh này trở thành Hội Thánh càng ngày càng phát triển và trở nên Siôn ban ích lợi và sự giúp đỡ cho xã hội địa phương, toàn quốc và thế giới.”
(*Từ ‘Ik(益)’ của Iksan, có nghĩa là “thêm nhiều lên, ích lợi” bằng tiếng Hán.)

Các thánh đồ đã đáp ‘Amen’ đối với lời của mục sư Kim Joo Cheol rằng “Hãy trở thành Siôn mạnh mẽ làm chứng sự sáng vinh quang của Đức Chúa Trời Mẹ.” Họ quyết tâm trở nên ‘người gác hải đăng của lẽ thật’ tiên phong hoàn thành lời tiên tri rằng nhân loại sẽ chăm chỉ đến cùng Mẹ để cầu xin nước sự sống.

Những người nhà đã không có suy nghĩ khác trong khi chuẩn bị lễ thờ phượng, đều cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã ban đền thờ mới, và nói rằng “Có rất nhiều hương khí Siôn trong quá trình chuẩn bị đền thờ mới.” Sự khoe khoang của những người nhà không có kết thúc, như lời nói rằng “Những người hàng xóm đều ngạc nhiên trong khi thấy hình ảnh của Hội Thánh càng ngày càng biến hóa đẹp đẽ”, “Những người hàng xóm khen, khi nhìn kể cả học sinh lẫn người lớn luôn cười và không ngại làm việc mệt nhọc”, “Những người đi qua đều ngắm xem bề ngoài Hội Thánh sạch mà bước vào, ngạc nhiên mà nói rằng rất tuyệt vời”, “Trong khi chuẩn bị hiến dâng Hội Thánh, chúng tôi đã chăm chỉ truyền đạo bằng một tấm lòng, bởi kết quả ấy, nhiều người đã trở về cùng lòng của Đức Chúa Trời không trừ một ngày nào cả.”

Một phụ nữ cho biết mong ước rằng “Hội Thánh được trở nên đẹp đẽ hơn, song tấm lòng của những người nhà được biến hóa đẹp đẽ hơn nữa. Chúng tôi muốn hằng ngày rao truyền tin tức của Đức Chúa Trời Mẹ bằng tấm lòng vui mừng, và chứa đầy đền thờ rộng lớn này bằng trái lúa mì đẹp.”

ⓒ 2013 WATV

Вводное видео о Церкви
CLOSE
Газета
Церковь Бога Общество Всемирной Миссии получила награду министерства здравоохранения и социального обеспечения
Интернет
ЦЕРКОВЬ ВЕРИТ В БОГА ОТЦА И В БОГА МАТЬ
Газета
Визит в Корою группы зарубежных верующих из разных уголков мира… объединение всех жителей земли